Praca socjalna w szeroko pojętym środowisku. Inspiracje przeszłością

Autor

  • Mariola Szczepańska

Słowa kluczowe:

praca ze społecznością lokalną, pedagogika podwórkowa, organizacje społeczne (TPD, ZHP), programy pracy ze społecznością lokalną

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na trzy obszary pracy ze społecznością lokalną. Po pierwsze dokonano analizy współczesnych uwarunkowań pracy socjalnej w szeroko pojętym środowisku skupiając się na pracy z dziećmi i młodzieżą poza miejscem edukacji. Przeanali-zowano doświadczenia innych krajów oraz Polski. Następnie wskazano znaczenie doświad-czeń typowo polskich w tym zakresie i podkreślono aktualność wybranych działań które mogą służyć sprawdzonymi rozwiązaniami. Opisano pedagogikę podwórkową, działalność TPD oraz ZHP ze szczególnym zwróceniem uwagi na NAL. Następnie przedstawiono uregulowa-nia prawne i społeczne które umożliwiają pomoc i pracę socjalną z osobami jej potrzebują-cymi. Całość artykułu zamyka propozycja autorska programów pracy ze społecznością lokalną.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły