System ochrony ludności w Polsce – historia i współczesność

Autor

  • Paweł Szmitkowski

Słowa kluczowe:

system ochrony ludności, zagrożenie, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Abstrakt

Ochrona ludności w Polsce stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla systemu bezpieczeństwa narodowego. Próby tworzenia zorganizowanych struktur ukierunkowanych na zabezpieczenie ludności na wypadek zagrożeń wyłącznie o charakterze militarnym po-dejmowano już na początku XX w. jako skutek Pierwszej Wojny Światowej. Z czasem system ten ewoluował, aż w roku 2007 wykształcił się jako nowy jakościowo system zarządzania kryzysowego, który stanowi w dalszym ciągu jedynie skromną część analogicznych struktur funkcjonujących w ramach UE i NATO. Niezwykle istotne jest aby ramy prawne i organizacyjne struktur zarządzania kryzy-sowego dostosowywać do stale zmieniających się zagrożeń o charakterze politycznym, go-spodarczym czy społecznym. Wskazane jest także zwrócenie szczególnej uwagi na nieustannie ewoluujące zagrożenia asymetryczne mające ogromny wpływ na każdą sferę naszego życia.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły