collo banner

A+ A A-

QUARTERLY 1/2020

Agnieszka Bzymek

ADULTUS PARVUS VS. INFANT AETERNUS. PRÓBY KONSTRUOWANIA SIEBIE W KULTURZE PORADNIKA

Piotr Derengowski

STATUS PRAWNY AFROAMERYKANÓW I OCHRONA PRAWNA ŻOŁNIERZY KOLOROWYCH W CZASIE WOJNY SECESYJNEJ (1861-1865)

Marcin Gomółka 

POLITYKA BAŁTYCKA JANA III SOBIESKIEGO – ZAŁOŻENIA, DZIAŁANIA, BILANS 

Dawid Gralik

CZIRIKOWO 1812 – ZAPOMNIANA BITWA KSIĘCIA JÓZEFA

Tomasz Pawłuszko

POLIHEURYSTYCZNA TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI W ANALIZIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Przybytek, Paweł Przybytek

„INSERATY (KRAJOWE) (ZAGRANICZNE)” WOBEC KWESTII NARODOWOŚCIOWEJ (UKRAIŃSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ) W GALICJI. PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD KRAKOWSKĄ PRASĄ GOSPODARCZĄ XIX W. (CZĘŚĆ I)

Paweł Wasilewski, Dariusz Stachelek

STRES A PARADOKS CZASU W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJSKA

Elżbieta Gaweł-Luty

ACADEMIC TEACHERS IN THE PRESENCE OF JOB BURNOUT 

Wojciech Mazurek

OMÓWIENIE KSIĄŻKI PINSKAJA WOJENNAJA FLOTILIJA W BOJACH ZA BIEŁORUSSIJU LJETOM 1941 GODA (PIŃSKA FLOTYLLA WOJENNA W BOJACH O BIAŁORUŚ LATEM 1941 ROKU – TŁUM. W.M) ROMAN KONSTANTINOWICZ PAWŁOWICZ, IZDATIELSKO-POLIGRAFICZESKIJ KOMPLEKS „GANGUT”, SANKT-PETERSBURG 2019, S. 96. NAKŁAD 300 EGZEMPLARZY, FOTOGRAFIE, MAPY