collo banner

A+ A A-

QUARTERLY 3/2019

Joanna Tomczak, Tomasz Sadowski

TREŚCI DEZINFORMACYJNE ROZPOWSZECHNIANE W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Gracjan Cimek

CHARAKTERYSTYKA STOSUNKÓW ROSYJSKO-CHIŃSKICH W WARUNKACH PRZEMIAN PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO - WYMIAR MILITARNY

Paweł A. Drygas

SYSTEMY SPOŁECZNE WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE

Adam Kosidło

MAROKO W UNII AFRYKAŃSKIEJ. CZ. III: W POSZUKIWANIU MIEJSCA

Dominik Marcinkowski

PRZEDREWOLUCYJNE FILMY ROSYJSKIE I ICH PROPAGANDOWE ODNIESIENIA

Grzegorz Warachewicz

ROLA I ASPIRACJE ZAWODOWE KOBIET W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ W POLSCE

Iwona Jakimowicz-Pisarska, Stylianos Ioannis Tzagkarakis

TWO STATES, FOUR ELECTIONS, ONE ISSUE – GREECE AND POLAND ON THE POPULIST PATH