collo banner

A+ A A-

QUARTERLY 4/2019

Anna Wasilewska

PO CO JEST WOJSKO - DZIECIĘCE INTERPRETACJE ŚWIATA

Elżbieta Gaweł-Luty, Grzegorz Piekarski

BUDŻET PARTYCYPACYJNY I JEGO PEDAGOGICZNY POTENCJAŁ. SZANSE - MOŻLIWOŚCI - BARIERY

Dominika Popielec

PROBLEMY SIŁ ZBROJNYCH UJAWNIONE PRZEZ WHISTLEBLOWERÓW NA ŁAMACH MEDIÓW W POLSCE - CASE STUDY

Bartosz Kicior

AUTORYTET W KULTURZE POPULARNEJ: SPOSÓB FUNKCJONOWANIA, MECHANIZMY I PRZEMIANY

Gracjana Dutkiewicz

ELITY POLITYCZNE W LOKALNEJ STRUKTURZE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Łukasz Wyszyński

GEOPOLITYCZNE ZNACZENIE MARYNARKI WOJENNEJ W POLITYCE BEZIECZEŃSTWA POLSKI W LATACH 1990-1999

Astrid Męczkowska-Christiansen, Iwona Królikowska

PERSPECTIVES ON WOMEN AT SEA IN THE LIGHT OF FEMALE SEAFARERS' EXPERIENCE. CHALLENGES FOR MARITIME EDUCATION

Nataliya Annenkova

CREATION OF KIEV PLANT OF AUTOMATIC MACHINES IN 1933-1937