Kontakt

Redakcja "Colloquium"
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Główna osoba do kontaktu

mgr Dominika Wyszyńska
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Telefon +58 261 26 25 02

Wsparcie techniczne

LionsWare
Telefon +48 661 13 21 01