Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) [Obejrzyj dorobek]
 
Zastępca redaktora naczelnego:
dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Redaktorzy tematyczni:
dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW – pedagogika (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
dr Radosaw Breska – pedagogika (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
prof. dr hab. Adam Kosidło – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Żerko – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
dr hab. Gracjan Cimek – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
dr hab. Andrzej Drzewiecki, prof. AMW – historia (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Redaktorzy językowi:
mgr Katarzyna Dzierżanowska (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
mgr Agata Antoniuk (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Redaktor statystyczny:
dr Andrzej Łapa (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Redakcja techniczna:
mgr Katarzyna Dzierżanowska (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Sekretarz redakcji:
mgr Dominika Wyszyńska (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
mgr Katarzyna Zeman (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)