Kontakt

Właściciel i wydawca Colloquium

Akademia Marynarki Wojennej
ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Redakcja Colloquium

mgr Dominika Wyszyńska
Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

pokój: 214/5
tel. 694 476 499
e-mail: redakcja.colloquium@amw.gdynia.pl