Związek między metodologią prawa porównawczego i zasadami synergetyki

Autor

  • Ivan Mayik

Słowa kluczowe:

system prawny, synergetyka, podejście synergetyczne, prawo porównawcze

Abstrakt

Analizowano system prawny, w tym strukturę systemu prawnego; stosowanie podej-ścia synergetycznego w prawie porównawczym, synergetykę jako naukę, która teoretyczniewyjaśnia proces samoorganizacji systemuprawnego;są badane sposoby połączenia meto-dologii prawa porównawczego z zasadami synergetyki.

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły