Kategoria wzniosłości w malarstwie Caspara Davida Friedricha

Autor

  • Krystyna Demkowicz-Dobrzańska

Słowa kluczowe:

Caspar David Friedrich, Immanuel Kant, kategoria wzniosłości, malarstwo romantyczne, malarstwo pejzażowe

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest rozważenie kategorii wzniosłości w malarstwie Ca-spara Davida Friedricha, artysty niemieckiego doby romantyzmu. Filozoficznym uzasadnie-niem dla takiego ujęcia byłaby koncepcja wzniosłości Immanuela Kanta, wyłożona w Krytyce władzy sądzenia. Zasadnicza teza artykułu jest taka, że interpretacja twórczości wybitnego niemieckiego pejzażysty przez pryzmat koncepcji wzniosłości Kanta charakteryzuje przełom w sztuce, jaki dokonał się na początku XIX wieku, chociaż jego właściwe odczytanie nastąpiło dopiero wraz z narodzeniem sztuki nowoczesnej. Eksplikacja malarstwa Friedricha poprzez tak specyficzną kategorię estetyczną, jaką jest wzniosłość, wydaje się być jednocześnie naj-bardziej lapidarną charakterystyką sztuki okresu romantyzmu.

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły