Kultura honoru w procesie socjalizacji zawodowej wojskowych

Autor

  • Stanisław Jarmoszko Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Słowa kluczowe:

honor, godność, kultura honoru, socjalizacja, wojsko

Abstrakt

Pielęgnowanie wartości honoru w określonych środowiskach społecznych prowadzi do powstania swoistej kultury honoru jako części kultury ogólnoludzkiej. Artykuł przedstawia podstawową wiedzę z tego zakresu: zarys dziejów, przykłady mrocznego i jasnego oblicza kultury honoru, jej definicję, morfologię i ogólne założenia teoretyczne. W dalszej części omówione zostały również podstawowe kwestie honoru w wojsku, jak precyzacja honoru i godności żołnierskiej, ranga i funkcjonowanie kultury honoru w strukturach wojska, spełniane przez nią funkcje oraz miejsce w procesie socjalizacji zawodowej żołnierzy.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-06

Numer

Dział

Artykuły