HERETYCY NA AMBONIE. KAZNODZIEJSKIE PRZEPOWIADANIE – PRZYCZYNEK DO ROZWOJU INDYWIDUALIZMU RELIGIJNEGO

Autor

  • Wojciech Klimski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

doktryna, Kościół katolicki, kaznodziejskie przepowiadanie, kazania, indywidualizm religijny

Abstrakt

Treść artykułu będzie dotyczyć problemu kształtowania religijnego indywidualizmu przez kazania. Przejawia się to przede wszystkim w tym, że autorzy kazań systematycznie promują pewne treści z doktryny Kościoła katolickiego a inne regularnie pomijają. Kaznodzieje dokonując określonych wyborów (popularyzując i przemilczając pewny tematy) włączają się w kulturę indywidualizmu. W artykule zostanie zaprezentowany autorski model aktu komunikacji kaznodziejskiej, który wyjaśnia ów mechanizm formowania autonomicznych postaw wobec autorytetu instytucji Kościoła oraz przedstawione będą wyniki badań empirycznych, które argumentują zasadność postawionego problemu.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Numer

Dział

Artykuły