TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA W WIELORELIGIJNYM ŚWIECIE. DYLEMATY I PROPOZYCJE ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Autor

  • Marcin Składanowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

tożsamość chrześcijańska, tożsamość wyznaniowa, Światowa Rada Kościołów, ekumenizm

Abstrakt

Przedstawiany artykuł ma na celu zarysowanie głównych problemów tożsamościowych we współczesnym ruchu ekumenicznym, jak również przybliżenie propozycji ich rozwiązania przedstawianych przez Światową Radę Kościołów. Myśl artykułu rozpoczyna się od naszkicowania głównych trudności związanych z tożsamościami wyznaniowymi we współczesnym ruchu ekumenicznym. W następnych etapach ukazane zostaną najpierw konfesyjne, a następnie ekumeniczne próby rozwiązań wskazanych trudności. Próby te stanowiły inspirację dla propozycji wysuwanych przez Komitet Centralny Światowej Rady Kościołów, zawartych w dokumencie Who Do We Say That We Are? Christian Identity in a Multi-Religious World. Tym propozycjom poświęcona jest ostatnia część artykułu.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-09

Numer

Dział

Artykuły