STOSUNEK WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

Autor

  • Lidia Burzyńska-Wentland Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

województwo pomorskie, władze samorządowe, stosunek do mniejszości narodowych i etnicznych

Abstrakt

W początkowej fazie transformacji ustrojowej kompetencje samorządów lokalnych w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych były bardzo rozproszone, a prawo polskie dotyczące ich ochrony było dopiero tworzone. Urzędnicy szczebla miejskiego w Gdańsku na początku lat 90. XX wieku byli negatywnie oceniani przez zarządy tworzących się związków i stowarzyszeń mniejszościowych, zwłaszcza przez Niemców, Tatarów i Białorusinów. Ci ostatni opuścili nawet Gdańsk, przenosząc się do Sopotu, gdzie władza samorządowa umieściła ich w budynku przeznaczonym dla organizacji pozarządowych bez pobierania opłat za wynajem lokalu. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 1999 roku, gdy przeprowadzono reformę administracyjną kraju, w wyniku której powstało województwo pomorskie. Związki i stowarzyszenia mniejszościowe z dawnego województwa elbląskiego, słupskiego i bydgoskiego wypracowały bardzo dobrą platformę współpracy z samorządami lokalnymi, która przyczyniła się do wytworzenia nowej jakości porozumiewania się i wielopłaszczyznowej współpracy, włącznie z zawiązywaniem partnerstwa miast i gmin w Niemczech i na Ukrainie. Obecnie stosunek władz samorządowych województwa pomorskiego do związków i stowarzyszeń mniejszościowych jest bardzo pozytywny. Burmistrzowie, prezydenci oraz marszałek województwa pomorskiego starają się w miarę posiadanych środków budżetowych wspomagać mniejszości w ich inicjatywach kulturalno-oświatowych, szczególnie dofinansowywać kontynuowane festiwale i przeglądy kultury mniejszości.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Numer

Dział

Artykuły