WOJSKOWE MISJE ZAGRANICZNE JAKO ŚRODOWISKO SOCJALIZACJI ŻOŁNIERZY

Autor

  • Maciej Kokociński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Marek Pawlak Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Słowa kluczowe:

uczestnictwo społeczne, kontakty międzykulturowe, szok kulturowy, socjalizacja

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest socjologiczna diagnoza sytuacji społecznej, w której znaleźli się uczestnicy zagranicznych misji wojskowych podczas realizacji swoich zadań poza granicami kraju. Działania związane ze służbą wojskową w innym kręgu kulturowym prowadzą do zmian w sposobie realizacji ról społecznych. Zmiany te można zdefiniować jako pewnego rodzaju wtórną socjalizację. W momencie powrotu do kraju żołnierze redefiniują zakres i sposób realizacji najważniejszych ról społecznych (zawodowych, rodzinnych, funkcjonowanie w kręgach przyjacielsko-towarzyskich i sąsiedzkich) wyznaczających ich codzienną egzystencję, co w przyszłości może skutkować odmiennym wzorem zachowań i interakcji społecznych.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-08

Numer

Dział

Artykuły