THE FUNCTIONING OF THE GEN Y IN MARKET WORK — EMPLOYEE RECOGNIZED VALUES AND EXPECTATIONS

Autor

  • Grażyna Bartkowiak Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Agnieszka Krugiełka Politechnika Poznańska

Słowa kluczowe:

pokolenie Y, rynek pracy, oczekiwania wobec pracy

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka funkcjonowania pokolenia Y na rynku pracy w polskich warunkach. Artykuł złożony jest z dwóch części: teoretycznej zawierającej syntetyczny przegląd literatury przedmiotu i empirycznej, w której autorki opisują warsztat badawczy i uzyskane wyniki.

Badania przeprowadzone za pomocą zwalidowanego kwestionariusza na grupie 112 przedstawicieli pokolenia Y wykazały, że praca jest dla nich ważna, o ile jest zgodna z preferencjami, kompetencjami i umożliwia realizację zainteresowań pozazawodowych. W rezultacie okazało się, że kobiety (zgodnie z przyjętą procedurą badań) i osoby urodzone po 1987 roku w większym stopniu niż pozostali cenią sobie przewidywalność w pracy i „minimalne poczucie bezpieczeństwa”. Lojalność wobec pracodawcy i dążenie do utrzymania miejsca pracy nie jest mocną stroną pokolenia Y. Większość jego przedstawicieli chce pozostać w swojej pracy tylko na czas, w którym będzie ona spełniać ich oczekiwania. Stała umowa o pracę jest ważna, ale jeśli korzystniejsza finansowo jest umowa cywilno-prawna, preferują tę drugą. Młode kobiety i „starsza część pokolenia Y” w większym stopniu niż umowy cywilno-prawne ceni umowy o pracę.

Opublikowane

2016-09-07

Numer

Dział

Artykuły