Recenzenci 2013

prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak
prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko
prof. zw. dr hab. Jan S. Szmyd
prof. dr hab. Roman Bäcker
prof. dr hab. Wojciech J. Burszta
prof. dr hab. Andrzej J. Chodubski
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
prof. dr hab. Bohdan Dziemidok
prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
prof. dr hab. Eugeniusz Koko
prof. dr hab. Bogdan Koszel
prof. dr hab. Albert Kotowski
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
prof. dr hab. Stanisław Palka
prof. dr hab. Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Waldemar S. Rezmer
prof. dr hab. Marek S. Szczepański
prof. dr hab. Lech Wyszczelski
dr hab. Krzysztof R. Bochenek
dr hab. Maciej Franz
dr hab. Leszek Gawor
dr hab. Wojciech Horyń
dr hab. Stanisław Jarmoszko
dr hab. Adam J. Karpiński
dr hab. Olgierd Kiec
dr hab. inż. Leszek F. Korzeniowski
dr hab. Grzegorz Kucharczyk
dr hab. Jan Maciejewski
dr hab. Teresa Pękala
dr hab. Grzegorz Piwnicki
dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta
dr hab. Ewa Ratajczyk-Piątkowska
dr hab. Krzysztof Rokiciński
dr hab. inż. Aleksandra Sas-Bojarska
dr hab. Zbigniew J. Stachowski
dr hab. Bogdan Zalewski
dr Mariusz Konarski
dr Katarzyna Stankiewicz
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz