Recenzenci 2014

prof. zw. dr hab. Stanisław Jedynak
prof. zw. dr hab. Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
prof. dr hab. Piotr T. Kołakowski
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
prof. dr hab. Jerzy Kunikowski
prof. dr hab. Piotr Z. Majer
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
prof. dr hab. Jacek Raciborski
prof. dr hab. Waldemar S. Rezmer
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
dr hab. Marek Adamkiewicz
dr hab. Zdzisław F. Aleksander
dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz
dr hab. Janusz H. Dorobisz
dr hab. Marek Figura
dr hab. Maciej Franz
dr hab. Elżbieta K. Gaweł-Luty
dr hab. Stanisław Jarmoszko
dr hab. Adam J. Karpiński
dr hab. Olgierd Kiec
dr hab. Stefan Konstańczak
dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski
dr hab. Violetta Kostka
dr hab. Robert Kwaśnica
dr hab. Jan Maciejewski
dr hab. Marian Marcinkowski
dr hab. Andrzej A. Olejko
dr hab. Zbigniew Pilarczyk
dr hab. inż. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska
dr hab. inż. Aleksandra Sas-Bojarska
dr hab. Zbigniew J. Stachowski
dr hab. Ryszard S. Stępień
dr hab. Janusz M. Świniarski
dr hab. Sławomir Sztobryn
dr Jarosław Och
dr Agnieszka Sawicz
dr Przemysław Sieradzana