Recenzenci 2018

ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ks. dr hab. Roman Szewczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Andrzej de Lazari, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółkowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. Karol Olejnik, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Przybylski, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Daniel Boćkowski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Włodzimierz Chojnacki, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Tetiana Chajuk, Uniwersytet Narodowy w Kijowie imienia Tarasa Szewczenki
dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz, Uniwersytet Gdański
dr hab. Marek Czajkowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Danuta Kępa-Figura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Adam Kołodziejczyk, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
dr hab. Sławomir Kościelak, Uniwersytet Gdański
dr hab. Adam Krawiec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Uniwersytet Gdański
dr hab. Przemysław Łozowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dr hab. Marian Marcinkowski, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
dr hab. Bara NDiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Jarosław Nikodem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Grzegorz Piwnicki, Uniwersytet Gdański
dr hab. Ewa Rodziewicz
dr hab. Bożena Rozwadowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Irena Snikhovska, Zhytomyr Ivan Franko State University
dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Małgorzata Świder, Uniwersytet Opolski
dr hab. Ryszard Techman
dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski