Recenzenci 2019

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie)
prof. dr hab. Bruno Drweski (Narodowy Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich – INALCO w Paryżu, Francja)
prof. dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
prof. Prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
prof. dr hab. Bogdan Koszel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Jerzy Przybylski (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna)
prof. dr hab. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku)
prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)
prof. Nikos E. Papadakis (University of Crete, Grecja)
dr hab. Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Wojciech Horyń (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki)
dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
dr hab. Magdalena Kamińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Adam Karpiński (Gdańska Szkoła Wyższa)
dr hab. Andrzej Kasperek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Józef Majewski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Mirosław Minkina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Bara NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Edward Nycz (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Andrzej Olejko (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
dr hab. Przemysław Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Rafał Ożarowski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Gdyni)
dr hab. Krzysztof Przybycień (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Piotr J. Przybysz (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Zdzisław Sirojć (Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Olena V. Lazareva (Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraina)
dr Artur Wysocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)