Recenzenci 2020

prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
prof. dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Stanisław Juszczyk (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Zdzisław Aleksander (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku)
dr hab. Józef Bednarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Magdalena Błażek (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Marek Bodziany (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
dr hab. Mirosław Dyrda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Mariusz Gizowski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni)
dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jolanta Kruk (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Gabriela Majewska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Aneta Majkowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr hab. Rafał Muster (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Robert Opora (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Grażyna Penkowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Piotr J. Przybysz (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Paweł Rudnicki (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
dr hab. Justyna Siemionow (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Zdzisław Sirojć (Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Danuta Wajsprych (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
dr hab. Wanda Woronowicz
dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Ciechowska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Iwona Gumowska (Akademia Pomorska w Słupsku)
dr Magdalena Maksymiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Monika Wilińska, PhD (Jönköping University, Sweden)
Cristina Vieira, PhD (University of Coimbra, Portugal)