Recenzenci 2022

prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

prof. dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Halina Guzy-Steinke (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

prof. dr hab. Marian Haliżak

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Adam Karpiński (Gdańska Szkoła Wyższa)

prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej)

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek

dr hab. Magdalena Błażek (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Marcin Boryczko (Uniwersytet Gdański)

dr hab. inż. Andrzej Bursztyński (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. Mariusz Gizowski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni)

dr hab. Violetta Gul-Rechlewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

dr hab. Dorota Heidrich (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznych w Siedlcach)

dr hab. Adela Kożyczkowska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Bartłomiej Krzan (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Hubert Kupiec (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

dr hab. Urszula Kusio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Marek Madej (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Anna Mazurkiewicz (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Grażyna Mendecka (Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach)

dr hab. Beata Molo (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

dr hab. Beata M. Nowak (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie)

dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. Przemysław Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Grażyna Penkowska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Elżbieta Perzycka (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Sławomir Przybyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Małgorzata Rosalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Sylwia Słowińska (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Maria Sroczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Piotr Zamojski (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. inż. Stanisław Zarychta (Akademia Marynarki Wojennej)

dr Agnieszka Dłużniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

dr Małgorzata Karczmarzyk (Uniwersytet Gdański)

dr Rafał Lawendowski (Uniwersytet Gdański)

dr Łukasz Wyszyński (Akademia Marynarki Wojennej)

dr Rafał Raczyński (Uniwersytet Gdański)

dr Krzysztof Stasiak (Uniwersytet Gdański)