collo banner

A+ A A-

buhvgvvbb

Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, ISSN 2081-3813
                                    EDUKACJA - POLITYKA - HISTORIA
 
Czasopismo Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, które powstało
w 2009 roku, stało się już od pierwszego numeru (wydrukowanego w lutym 2010 roku) forum, na którym relacje o toczącej się debacie dotyczącej filozoficznych, historycznych, kulturowych, politycznych, edukacyjnych, ekonomicznych, psychologicznych, jak i militarnych aspektów współczesności łączą się z próbą ukazania jej pełnego znaczenia dla kształtującej się, nowej, ulegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości. W opinii redakcji czasopismo spełnia rolę agory dla szerokiego grona piszących. Dokładamy starań by drukować w nim zarówno artykuły wybitnych autorytetów, jak i osób początkujących w naukowym rzemiośle.
Pewnej zmianie uległ profil periodyku. Wcześniej rocznik, a od numeru 4 z 2011 roku ukazuje się jako kwartalnik. O jakości pisma decyduje Rada Naukowa, w skład której wchodzą krajowi i zagraniczni naukowcy, reprezentujący różne dziedziny nauki.
„Colloquium” WNHiS AMW ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie i papierowej. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie on-line.
 Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW oraz na listach indeksowanych czasopism w:
 
- „THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES” (Środkowo-Europejskie Czasopismo Nauk Społecznych
i Humanistycznych) CEJSH pod adresem:
www.cejsh.icm.edu.pl
 
- „Bazie danych o zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych” BazHum pod adresem:
www.bazh um.icm.edu.pl

- "Index Copernicus Journal Master List" pod adresem:
www.indexcopernicus.com

- ICM (Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) pod adresem:
 
- ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) pod adresem:

 

Czytaj dalej...